Monday, December 27, 2010

西環街市名物推介

中國除左有范冰冰同李冰冰,今年仲送嚟冷冰冰;凍到手凍凍,一枝公坐喺屋企,食乜好呢?


對自己好D,買西環街市名物。。。安格斯肥牛;睇下,雪花分佈幾咁平均,熟左唔會好似超市果D咁,有條白邊架;
雖然,面頭果幾塊永遠係靚過入面冚住果D,但係價錢只係$34一包咋喎,夠我食兩餐㖭呀!食過人人讚呀!

凍肉老闆話呢幾日個個打邊爐,刨唔切呀佢!勁抽!

10 意見:

ayclui said...

大叔好爛gag啊~
包牛肉好得, 我就唔會一支公打邊爐...整牛don丫...有飯氣到肚暖好多o架~

卡臣 said...

仲有:刨冰/破冰/溜冰/仙樂冰/紅豆冰...

naruto said...

ayclui:
好爛gag?真嘅?咁咪好成功囉~
我唔係打邊爐,我拎嚟煮麵,好正!

卡臣:
仲有梁小冰㖭!

l.minor said...

好吸引咁喎~

天氣咁凍,用黎打邊爐啦!其實呢d真係安格斯肥牛?咁平嘅?不過就咁睇d肥幾靚!

Ebenezer said...

安格斯牛肉麵,好高貴喎:)

naruto said...

l.minor:
佢舊年無寫係安格斯架,哈哈;但真係好好食

Ebenezer:
用一半加麵,都唔使廿蚊,有幾高貴呢?

largeheadboy said...

早幾日都用安格斯肥牛煮蒿麥麵,超好吃~
肥牛我喺超市買,肯定冇你咁多

naruto said...

largeheadboy:
去得多超市,街市有時係尋寶嘅樂園嚟架

TY said...

$34抵到爛喎!!北角街市一磅好D質素要$80!!!!

naruto said...

TY:
真係好抵

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...