Sunday, June 30, 2013

耶穌光

今日,去中環睇展覽,窗外突然出現耶穌光,結果,掛住影相,冷落展覽D相 來兩張黑白之後,去左政府大樓,繼續有耶穌光  

ICC同IFC似對食夫妻,遠只可以對望  

今日夕限又係靚靚呀  

你話係唔係?

Saturday, June 29, 2013

nice concept

噚日影黃昏時,有對新人影結婚相 

見佢地做左D小道具,借助太陽影剪影,呢個concept唔錯,我鍾意Friday, June 28, 2013

今日黃昏

見天氣靚蛇王去附近行個圈,結果,影左兩個幾鐘; 個心期待會有果日海洋公園咁靚嘅咸鴨蛋,雖然有鴨蛋,但今日唔紅,未落到底已有雲,但都影左一大堆相囉。。。睇相啦:)

Thursday, June 27, 2013

頂住先

係咁做做做,無時間寫blog,拎我張靚相頂住先,聽日再見啦

Wednesday, June 26, 2013

暈船浪

有朋自遠方來,今日放左大半日假然去蒲台島。。。 

今日重點想講嘅係,雖然天公做美,好天,但好大好大浪。。。


睇下其他船,拋到。。。  

我連平衡線都攞唔到  

船頭會入水囉  

原本全程60分鐘,結果行足80(好抵),中途拋左40分鐘,開返張相嚟睇都有想嘔嘅感覺

Tuesday, June 25, 2013

錯過了

上星期去海洋公園,咁梗係帶機仔影相算啦,呢個決定係錯嘅。。。 

當日出現左超靚嘅咸蛋黃,幾年未見過靚成咁,仲要落喺樓後面 

但我得部機仔,chur到盡都係影到咁咋,嗚~~
Monday, June 24, 2013

強國人搭地鐵

越嚟越多聲音討厭佢地嘅行為麻煩,其實佢地知唔知架呢? 

最近搭地鐵就遇到呢兩位,唔知係遊客定新移民啦。。。 

師奶推住架車仔入嚟,唔識摺埋佢架喎,仲戙埋隻腳上去㖭

 完全唔理人話佢架,好巴閉架


 呢個又做乜呢?

 想踢左佢隻拖入櫈底囉

Sunday, June 23, 2013

噚日答案+強國遊客面面觀

答案:羽我球拍,咁都有人估中,叻  
﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣
今日帶大家睇下強國嘅遊客,真係避之則吉架,除左打尖,大聲呱呱叫,睇下仲有乜? 

通地掉垃圾﹣西瓜喺海洋公園係有得賣嘅,咁點解話係強國人掉架呢?樽簡體仔嘅水出賣左佢囉
 

阻街﹣﹣海洋劇場表演緊嘅時侯,呢個女子帶同十零個人揀位,揀好你就坐啦,死唔行架喎,係要企你面前擋住你  

係要搵遮隊你﹣﹣佢地好鍾意擔遮啦,死要攝位啦,篤你個頭啦,從今次所見,佢地嘅遮遮布都係“令”架,碎花同喱士邊係佢地嘅大熱  

室內都擔遮﹣﹣佢地愛擔遮嘅程度係室內同有蓋都照擔架  

太靚﹣﹣另一大熱係喱士帽,靚到呢
 

無帶遮喎﹣﹣呢位可算另類啦,開頭以為係印尼架,原來係一個無遮嘅強國遊客  

排隊﹣﹣最後呢張,要讚呀,海洋公園有免費水機,佢地學識左排隊,大進步

Saturday, June 22, 2013

有野估,強國導遊拎住乜野呢?

啱啱去完海洋公園,當然好多強國遊客啦,基本上係8成架 

睇下呢個位,係團體嘅集合處呀,中間果位係導遊

 佢拎住個號碼牌比團遊辦認。。。 

問題嚟啦:佢拎住乜野呢?(貼士:佢喺果枝野上面貼左個號碼,跟住舉高)

聽日開估:)

Friday, June 21, 2013

好玄﹣同達仔嘅第一次相遇

一路都以為,同達仔嘅緣份始於我經常去嘅一個偏僻地方,如果大家有睇開呢個blog嘅都知,果度有幾隻貓,達仔最叻搶野食,係果度嘅大阿哥。。。但我噚日執舊相,見到呢張  

我第一次去果個“偏僻地方”係10年11月,而呢張相時間係09年9月,我啱啱搬嚟西環,睇返D相,果日係鬼節,我走左去某公園影相,影到呢隻貓。

從佢眼神,身體比例,坐姿,鼻上面個反光位同耳朵形狀,我好肯定佢係達仔,因為之後我都見過達仔喺呢度出現,佢識行山路過嚟呢度等餵貓阿姐餵食,而捉佢去絕育果個阿姐亦係喺呢度捉佢嘅。。。

但最令我介懷嘅係,佢當時未閹架,未剪耳呢,樣亦都細個D,似啱啱做成貓咁樣咋,如果係咁,可能佢係09年頭出世,而家都未夠5歲~


緣份嘅野果然好奇妙

Thursday, June 20, 2013

做乜裝我食早餐

噚日講到去睇中醫前,去左食早餐A,睇下,係咪吸引先?

咦!做乜有個阿叔企喺出面裝我嘅?

個早餐A真係咁吸引咩? (大家估下佢做乜?下面開估)

。 
。 
。 
。 
。 

。 
。 
。 
。 
。 

。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
。 
原來睇電視

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...