Sunday, July 15, 2012

一份早晨全餐

之前隔離台卡臣點左一份攝影功課我做,功課係清哂碟嘅一餐,相隔數月,終於完成左。。。

呢份係澳門嘅早餐,全部我食嘅;估唔估到我食左乜?


呢幾件本來係乜嚟架呢?


呢杯係乜野呢?


“畢”過乜呢?


答案可於呢度睇番

2 意見:

卡臣 said...

多謝你呀

以為你忘記,原來做咗

相好靚呀,原來是澳門碗碟

絕對收貨!

naruto said...

卡臣:無忘記,想做好d啫

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...