Sunday, June 23, 2013

噚日答案+強國遊客面面觀

答案:羽我球拍,咁都有人估中,叻  
﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣
今日帶大家睇下強國嘅遊客,真係避之則吉架,除左打尖,大聲呱呱叫,睇下仲有乜? 

通地掉垃圾﹣西瓜喺海洋公園係有得賣嘅,咁點解話係強國人掉架呢?樽簡體仔嘅水出賣左佢囉
 

阻街﹣﹣海洋劇場表演緊嘅時侯,呢個女子帶同十零個人揀位,揀好你就坐啦,死唔行架喎,係要企你面前擋住你  

係要搵遮隊你﹣﹣佢地好鍾意擔遮啦,死要攝位啦,篤你個頭啦,從今次所見,佢地嘅遮遮布都係“令”架,碎花同喱士邊係佢地嘅大熱  

室內都擔遮﹣﹣佢地愛擔遮嘅程度係室內同有蓋都照擔架  

太靚﹣﹣另一大熱係喱士帽,靚到呢
 

無帶遮喎﹣﹣呢位可算另類啦,開頭以為係印尼架,原來係一個無遮嘅強國遊客  

排隊﹣﹣最後呢張,要讚呀,海洋公園有免費水機,佢地學識左排隊,大進步

2 意見:

Anonymous said...

我覺得呢個導遊好懶, 又冇乜自尊. 就算公司資源短缺, 你都可以想辦法, 例如, 揾個套, 或色紙包左個拍吖, 咁味專業D囉, 唔駛而家咁醜怪.佢咁樣, 佢D客都唔會尊重佢啦, 又或者, D客有樣學樣, 一樣唔識自我尊重.

ayclui said...

超憎佢地...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...