Wednesday, March 20, 2013

乜咁多廟嘅?

接噚日。。。 

去觀音像嘅路口有“實Q”守住唔比入,佢建議我地向右行會影到觀音喎(但佢講野唔清果隻嚟架,跟住仲行埋一邊隨街屙尿㖭呀,但隔離有個臨時廁喎) 

行向右見到呢個牌。。。咦,觀音古廟要再向前行喎原來;有個阿叔突然開聲話:去三宮廟吖,好靚架;

見大把時間,信你
 

經條唔起眼嘅路仔入,呢個景又真係幾靚喎  

最特別嘅係條河入面有錦鯉,樹上有紙寫住係放生嘅,唔好捉佢地喎;

幾條都肥得得,因為條河好多細魚仔呀;我都係第一次天然環境有錦鯉咋~  

沿路無野影,只有螞蟻  

到左廟啦,無乜特別咋喎對我嚟講,呢樹可望到觀音像  

沿路出返去再向前行,好快就到。。。觀音廟,原來此觀音不同彼觀音,而聽嚟拜神嘅的士司機講,呢座廟都係新起嘅,十分鐘腳程三座廟,其中兩座都係觀音廟,做乜呢?  

廟前影下蜜蜂,駕輕就熟啦而家:)
影下木瓜樹剪影,同埋無梳頭嘅癲佬:D  

最後呢張,兩個小生命選擇最後嚟見一見觀音,RIP

7 意見:

卡臣 said...

紅螞蟻餐廳

Ebenezer said...

你因乜事咁神心?

TY said...

行幾步有成兩間觀音廟...仲要兩間都新既... 攪咩呀?!! 觀音都話佢地浪費資源呀!

ayclui said...

無梳頭嘅癲佬 --> 正~
錦鯉都好得, 諗起日本有D地方喺絛好乾淨嘅渠養錦鯉~

l.minor said...

樹果張靚呀!

其實螞蟻係咪紅火蟻?

聽聞個觀音係李+X起,另外果d就唔知

Anonymous said...

你爆咗出嚟,D錦鯉遲早俾人偷哂.

L L said...

點解你拍啲蟻好似唔郁咁嘅?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...