Thursday, December 12, 2013

爆炸聲。。。

之前寫過一次,屋企夜晚間中會出現爆炸聲,只會得一聲,好大聲,但又無事發生。。。

因為不定時,又無鄰居報告或投訴,管理處可以做嘅又真係唔係好多

佢地查到水泵有個靈件壞左,而水泵正正喺我果層,我大門口嘅天花,以為解決啦

前晚爆一野,今朝又爆一野

佢地又安排睇水泵,但我覺得從聲音方向,應該唔係囉

但係乜?要繼續做金田一

最邪係,管理員每日巡樓,但無人聽過,倒垃圾姐姐同我幾熟嘅,佢又無聽過,好似我幻聽咁;真係好好好大聲喎,點會無人出聲架?

因為我不停投訴兼報告,叫佢地出notice,終於多左D鄰居出聲,由廿幾到三十幾樓,全部係C單位

好困擾1 意見:

Anonymous said...

有D咩野裝置只係得C單位有?

江湖散人

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...