Sunday, May 26, 2013

大亨小傳

比我想像中好睇100倍  

都係第一次睇唔係科幻片嘅3D片,由頭3D到尾,個個鏡頭做足野(我覺得做得太多太仔細㖭),超多靚造型佈景,開party果場直頭燒銀紙

呢套我比9分

4 意見:

卡臣 said...

搞到我想睇添

S said...

我都想睇,但喺度諗,到底3D 有乜唔同呢?

unknown said...

講我ga?

naruto said...

卡臣:睇佈景同服裝都值呀

SKII:鏡頭運用上,佢(刻意)用左好多前後景,層次非常分明,但真係刻意左D

馬田亨:你果套叫臭亨亨傳,未拍

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...