Sunday, September 11, 2011

有野估

大埔鳳園見到嘅,好似一個網冚住一隻菇菇,三點仲企直直


六點就謝哂,仲惹來兩隻蝸牛;


佢仲發出惡臭,你估佢係乜嚟架呢?

聽日開估

8 意見:

卡臣 said...

尼龍袋

eric said...

竹笙

邪留丸~ said...

竹笙 X 2

naruto said...

卡臣:
入籃球果個?

Eric:
咁叻嘅

邪留丸:
你又會識嘅?

邪留丸~ said...

有次睇日本放送,見過...
不過已經好多年前lu~

Lazy Smurfette said...

原來竹笙咁核突ga!!

l.minor said...

原來竹笙咁核突ga!!x2 竹

我重好鍾意食tim!!!

naruto said...

邪留丸~:
呀,你想扮果個金毛女主持呀?

lazy smurfette:
係呀,我都覺

l.minor:
我都鍾意食架,但而家見到都會諗起果陣臭味

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...