Friday, November 2, 2012

西九展的前一天

舊年西九set場,好大風  
今年仲衰,架車一到西九就落雨;落車搬set場物料到攤位,行五分鐘左右,無手擔遮,夠你濕哂囉 

加埋大風,成幅3米成3米嘅foamboard,搵個袋“擲”住,都吹得走,真係要九秒九追出去呀 

set好場等客嚟approve,佢地塞入場,我無野做,去個廁所兼影下相啦  

到個客嚟到,竟然天晴兼無風,佢話:今年天氣幾好喎,好舒服呀 

完全感受唔到我比風吹到頭痛兼淋濕哂呀,激死呀~

西九下年無得再攪wine and dine,會移去邊樹攪呢?

3 意見:

卡臣 said...

祝開工大吉

ayclui said...

辛苦哂大叔...西九唔旺你喎...^^

naruto said...

卡臣:謝

Ayclui:呢期真係辛左少少

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...