Sunday, December 11, 2011

月蝕

從來無“現場”睇過月蝕

今晚亦無諗過出街睇(影),咁凍~

但原來騎樓都望到喎,拎埋機出去影,好難影,,影左一陣,流BT,收工~

9 意見:

supageti said...

我部傻瓜機影唔到 ~~~ 残念。

supageti said...

咦, 咪即係你我既騎樓係同一方向 ~~~

Catherine said...

唔怪得唔出街啦,原來屋企都影到。

ayclui said...

我部傻瓜機影唔到 ~~~ 残念 x 2
不過用眼見到都OK 啦~

naruto said...

阿粉:
我隊上天喎,咁我12:00位置係同一方向嘅

catherine:
你提我先識出去裝下,見到咪影囉

ayclui:
係呀,記喺腦留個回憶都係好吖

30 Something said...

我都無睇...不過有朋友喺facebook share...話成街人都係用iphone影喎, 咁都影到?!

naruto said...

30 Something:
iphone唔會影得好近囉我估

卡臣 said...

好專業啊!

naruto said...

卡臣:
好專業就唔會影兩分鐘就走左去啦

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...