Sunday, November 6, 2011

安樂蝸

夜晚天氣轉涼,驚達仔冷親,行下寵物店買張貓床;知道貓鍾意捐窿,想搵個有蓋嘅;其中一間有張個形幾好,但個花好師奶呀,仲要$260㖭~上網睇,見到有張啱心水,黑灰豹紋架,仲只需$88,點知打去又無貨:(

西環勝在多寵物店,落街再搵,終於見到呢張迷彩嘅,$88,手工就差D,個係我相信達仔會鍾意囉~
一放底,佢自動波入去瞓,真係好鬼醒架啫~


你睇佢幾舒服,真開心

19 意見:

ayclui said...

$88 OK啦, 如果張床仔有空位,比多條毛巾佢達仔仲會開心D呀~

(大叔 好快就會變貓奴...閃)

卡臣 said...

替達仔擺入伙酒吧

ayclui said...

擺入伙酒,開貓罐頭, yeah~

naruto said...

Ayclui:
底部放左張佢鍾意嘅毛氈啦

我唔會變貓奴嘅

卡臣:
使唔使呀?

Ayclui:
間中有食架啦喎

TY said...

達仔好似舒服到唔想郁咁喎!

best actor said...

間屋D色調好man呀﹐但係舒到呢。佢有咩玩具呢﹐請問﹖

naruto said...

TY:
佢好鍾意呢張床

Best actor:
佢有一塊抓板

Lazy Smurfette said...

達達話: 我等左好耐呀﹐下次快手D啦!

五珍 said...

達仔真幸福。Naruto,你是否做design的?

naruto said...

Lazy:
你意思係買多張床呀?

Jan:
係呀

Lazy Smurfette said...

買多張都好架﹐咁達仔可以因應唔同既天氣﹑陽光位置﹑或心情選擇訓唔同既床

largeheadboy said...

不如同達仔孖鋪喇
大家都咁怕凍就~

naruto said...

Lazy Smurfette:
一張夠啦,除非有張有靚又平啦

大頭:
你都養隻啦:)

maymay said...

真係做貓好過做人咯~^^

naruto said...

maymay:
都真係架,唔使做有得食

新鮮人 said...

88抵到爛啦,
洗唔洗揾張嘢係底,
容易啲清潔呢?

supageti said...

養兒一百歲,長憂九十九。

naruto said...

新鮮人:
放左張地毯啦,佢好鍾意架

阿粉:
呢隻更加啦,病貓嚟嘅,醫好條腸,而家到醫隻耳,希望快D變做健康貓啦

meow said...

好warm呀。有你照顧,達仔會健康快樂的。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...