Friday, July 29, 2011

白鷺寫真

仲係烏溪沙。。。

斷橋上有隻小白鷺,好似玩跟踪咁,跟住佢係咁影,影到以下幾張


1/浪花白鷺


2/漁夫白鷺


3/黑白白鷺(最鍾意呢張)


4/白鷺搵食(同佢玩左半粒鐘僕laylay,佢終於出手啦)


5/得手(泥猛捉)

7 意見:

卡臣 said...

1,3最靚

largeheadboy said...

第 1 張好型仔~

TY said...

第一張隻白鷺好似有好遠大既目標要去實踐!!

naruto said...

卡臣:
其實成輯相除左二,我都企左落水架

largeheadboy:
同我一樣呀

TY:
咪就係話:今日我要食泥猛囉

Lazy Smurfette said...

LIKE漁夫白鷺
關係微妙﹐無乜聯繫其實又很有關係

naruto said...

LS:
係喎,大家都係漁夫

phyllis said...

呢輯好靚!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...