Tuesday, April 21, 2009

醒你地嘅

放假都有好野醒你地,日日都聽下啦!

8 意見:

朱朋 said...

做乜呀? 真係玩到唔想出街? 仲係酒店寫卜?

naruto said...

yesterday....ho tai yu:(
today: ho ho tin:)

邪留丸~ said...

噢~
唔怪得之會記得我哋喇~
^^

Ogake said...

廣告話~玩到你~唔想出街~~
你有無玩到唔想出街呀?

爛 铜 said...

"昨天....何大玉
今日:何何田 "
真_係_廢_UP !

Sun Sun said...

有咩好野啊呀?! 睇完都唔知喎.

naruto said...

朱朋:
篇blog旅行前寫定,見得閑放埋出嚟啫

邪留丸~ :
點會唔記得

Ogake:
我呢幾日都成日唱呢隻歌

Broken_black:
你第一日識我咩

Sun Sun:
師主,睇嚟你無慧根喎!

Sun Sun said...

Naruto: 我真係無慧根, 只係令我諗起"文理泳會", 同埋慧根係邊度買? 會唔會有適你意牌慧根? <--呢嘢咁爛, 似足你!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...