Saturday, January 5, 2013

鮑魚山

做野呢,分分鐘倒貼架; 睇下,幫屋企入定年貨,梗係去返個客到買啦,一來質量有保証,二來而家做緊工展會價。。。 五罐1.5頭,五罐8頭。。。加埋羊架,喜馬拉雅山岩鹽,臘腸,真係成個job比返佢囉

6 意見:

卡臣 said...

過肥年啦~~

naruto said...

卡臣:唔係好肥架咋,好過舊年咁啦

Cat said...

大叔個JOB都收好貴喎,可以買到咁多野。

naruto said...

Cat:
做左好多野架,好使好用架我

攞你命三千 said...

金光閃閃好炫目啊~

naruto said...

三千:
係呀,我都覺得嫩燦眼呀

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...