Sunday, September 16, 2012

唔行唔知身體好

今日參與一個慈善活動,地點係一個特殊學校,無電梯,地點喺七樓; 終於上上落落行左6轉,第5轉前行得輕鬆,真係唔行唔知身體好呀 當時直頭有回春嘅感覺呀,勁 不經不覺,呢篇原來係第1818篇

4 意見:

卡臣 said...

實發實發啦!

naruto said...

卡臣:時間過得好快喔

Anonymous said...

哎唷~
我仲係度喎!!
XD


邪留丸~
:p

naruto said...

邪小姐:係呀,同你同期果班差唔多走哂呀,嗚

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...